Brokig fågel

Olja på duk – 1974 

Marika Mäkeläs tidiga produktion representerar 70-talets färggranna och abstrakta expressionism.

Målningen Brokig fågel, som tilltalar betraktarens alla sinnen, köptes till Hanaholmens samling från Åbo konstmuseums utställning 1974.

Samma år beviljades Mäkelä statens konstpris.