Framåt

Rödgranit och aluminium – 2009

År 2009 hade det gått 200 år sedan Finland lösgjordes från det svenska riket och blev en del av tsarens Ryssland.

För att uppmärksamma de båda grannländernas långa gemensamma historia beslöt Sverige och Finland skapa två separata konstverk, som placerades på Hanaholmen.

Kaarina Kaikkonen från Finland och Elisabet Sagefors från Sverige skapade de båda konstverken Framåt och Lågås som sträcker sig från strand till strand på Hanaholmen. Konstverken symboliserar därmed såväl delning som gemenskap mellan de båda länderna.

Kaarina Kaikkonens konstverk Framåt har inspirerat 3D-konstnären Matilda Heilala, som 2019 sommarjobbade på MeMo (Research Institute of Measuring and Modelling for The Built Environment), en partner i Institutionen för byggd miljö vid Aalto-universitetet. Hon har producerat en animerad 3D-modell där vi ser en av kavajerna i rörelse.

Verken ägs av statens konstverkskommission, som verkar i anslutning till Finlands Nationalgalleri.