Ledning

Hanaholmens dagliga arbete leds av verkställande direktören Gunvor Kronman. Hotell- och restaurangsidan övervakas av hotelldirektör Kai Mattsson.

Hanaholmens övergripande verksamhet styrs i sin tur av en direktion som består av fem medlemmar från Finland och fem från Sverige. Ordföranden utses av Finlands regering.

Nuvarande ordförande (från 2009) är vicehäradshövding Kimmo Sasi.

HANAHOLMENS LEDNINGSGRUPP


Kommunikationsdirektör Håkan Forsgård, hotelldirektör Kai Mattsson, ekonomidirektör Agneta Roine, administrative direktören Satumari Hagelberg, VD Gunvor Kronman och programdirektör Maria Romantschuk. I november tillträdde Victor Andersson som ny programdirektör och medlem i ledningsgruppen istället för Romantschuk, som för en tid övergick till andra uppgifter inför sin pension efter årsskiftet.