Ledning

Hanaholmens dagliga arbete leds av verkställande direktören Gunvor Kronman. Hotell- och restaurangsidan övervakas av hotelldirektör Kai Mattsson.

Hanaholmens övergripande verksamhet styrs i sin tur av en direktion (styrelse) som består av fem medlemmar från Finland och fem från Sverige. Ordföranden utses av Finlands regering.

Nuvarande ordförande (från 2009) är vicehäradshövding Kimmo Sasi.

VD Gunvor Kronman

HANAHOLMENS LEDNINGSGRUPP
Kommunikationsdirektör Håkan Forsgård, hotelldirektör Kai Mattsson, ekonomidirektör Agneta Roine, administrative direktören Satumari Hagelberg, VD Gunvor Kronman och programdirektör Victor Andersson.