Fondassistent

Vi söker en fondassistent till Kulturfonden för Sverige och Finlands sekretariat. Kulturfonden för Sverige och Finland är huvudman för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och har som syfte att främja samarbetet mellan Finland och Sverige inom kultur-, samhälls- och näringslivet.

Fondassistenten deltar även i sekretariatsarbetet för de tre övriga nordiska fonderna som Hanaholmen administrerar (Kulturfonden för Finland och Danmark, Kulturfonden för Finland och Norge, Kulturfonden Island-Finland).

Fondassistentens arbete är säsongsbetonat och för att kunna sköta arbetet framgångsrikt förutsätts god organisationsförmåga och stresstålighet, företagsamhet, serviceinriktad attityd och utmärkt samarbetsförmåga. Personen förväntas även arbeta med flera helheter parallellt.

Till fondassistentens centrala uppgifter hör att administrera och behandla inkomna ansökningar och bidragsbeslut, att sköta betalningstrafik och researrangemang, att koordinera möteskalendrar samt att sköta diverse informationsuppgifter som uppdatering av fondernas hemsidor.

För tjänsten förutsätts lämplig examen (t.ex. YH-examen) samt erfarenhet av administrativt arbete. Personen förväntas även ha ett intresse för att utveckla fondens datasystem och för nordiskt samarbete. Av personen förutsätts utmärkta kunskaper i finska och svenska. Övriga språkkunskaper räknas som merit.

Tjänsten tillsätts tillsvidare. Vi hoppas att du kan tillträda tjänsten den 7 augusti 2019 eller enligt överenskommelse.

Vid rekryteringar strävar Hanaholmen efter en möjligast jämn könsfördelning och ökad mångfald i alla personalgrupper.

Förfrågningar: Administrativ direktör Satumari Hagelberg, tel. +358 50 3050 854 eller rekry@hanaholmen.fi.

En fritt formulerad ansökan med CV och löneanspråk skickas senast den 4 juni till adressen: rekry@hanaholmen.fi. Skriv i e-postens rubrik ”Fondassistent”.

www.kulturfonden.net

www.hanaholmen.fi