Partners & konstnärer

Förverkligandet av ett professionellt konstprogram förutsätter extern finansiering.

Miljön på Hanaholmen är unik och kan erbjuda konst- och kulturupplevelser i naturen alldeles intill Helsingfors centrum. Hanaholmen och konstprogrammet kan därmed erbjuda sina samarbetspartner intressanta möjligheter att delta i kulturarbetet.

Hanaholmens konstsamling, utställningsverksamheten och det övriga konstprogrammet finansieras delvis med Hanaholmens egna verksamhetsmedel, delvis med hjälp av extern finansiering.

Den externa finansieringen används för de nya konstverken i konstparken och planen är att förverkliga ett utekonstverk per år. Konstsamlingen utvidgas i övrigt främst genom depositioner och donationer.

Medverkan i konstprogrammet kan bestå av bidrag, donationer eller depositioner av konstverk. Vi välkomnar företag och institutioner att aktivt ta kontakt för att inleda diskussion om donationer.

Ladda ned Galleriets bottenplan