Hanaholmens konst

Hanaholmens konstsamling återspeglar trenderna i den svenska och finländska bildkonsten från början av 1970-talet.

Den tidens unga och lovande svenska och finska konstnärer är representerade och flertalet arbeten består av föreställande konst. Rent numerärt är det grafiken som dominerar. Konstsamlingen har genom åren utökats genom inköp och donationer.

I det nyinvigda Hanaholmen levandegörs den ursprungliga konstsamlingen på ett nytt och modernt sätt. En del av verken har konserverats och fått nya ramar och alla har genomgått en uppfräschning.

Planeringen och upphängningen har gjorts i samarbete med Hanaholmens konstsakkunniga Susanne Procopé-Ilmonen och inredningsarkitekten Jukka Halminen.

Konstsamlingen levandegörs för besökarna även genom de många temporära utställningar som arrangeras i Galleriet.