Verkförteckning

Varje månad lyfts ett av Hanaholmens många konstverk fram och presenteras på en egen plats i huset.

Besökaren får därmed möjlighet att bekanta sig närmare med historien kring konstverket.

Nere en förteckning över en del av de verk som för närvarande finns utplacerade i Hanaholmens utrymmen.

För en utförlig verkförteckning, klicka här

Hanaholmens medaljsamling, klicka här

 

Peter Dahl (Sverige 1934–)

Restaurangscen, 2003, färglitografi

 

Siri Derkert (Sverige 1888-1973)

Mor och barn, 1965, järnrelief 54×37

 

Stig Fredriksson (Finland 1929-2008)

Sollek, 1967, olja 121×304

 

Kaarina Kaikkonen (Finland 1952-)

Framåt, 2009, Röd granit, aluminium, Statens konstverkskommissions samling

 

Elisabet Sagefors (Sverige, 1954-)

Lågås, 2009, Rödgranit, Statens konstverkskommissions samling

 

Marika Mäkelä (Finland 1947-)

Brokig fågel, 1974, olja 173×148

 

Arne Olsson (Sverige 1918-2003)

Hyllning till havet och Ellen Alakanto, olja 140×180

 

Kauko Räsänen (Finland 1926-2015)

Bronsdörrar, 1975, brons, 200×100

 

Philip von Schantz (Sverige 1928-1998)

Villande skogen, 1973, olja 200×140

 

Marjatta Weckström (Finland 1932-)

Årstiderna, 1975, brons 75×295

 

Gottberg, Susanne (Finland 1964-) / Kåhre Markus (Finland 1969-)

Korridoren! Spegelglas, 2017