Korridoren!

Korridoren! är ett konstverk av konstnären Susanne Gottberg (1964) och skulptören Markus Kåhre (1969).

Det är den tidigare personalgången som leder från huvudingångens nedre aula till restaurangkabinettet som byggts om till en konstkorridor.

Korridoren är ett konstverk där betraktaren blir en del av själva konstverket. När man vandrar genom Korridoren rör man sig inne i konstverket och blir en del av det, en medskapare av verket.

Så här beskriver Susanne Gottberg och Markus Kåhre själva sitt verk:

Huvudmaterialet i Korridoren är spegelglas som täcker hela korridoren på båda sidorna. Den c. 30 meter långa och relativt trånga korridoren förvandlas tack vare spegeleffekten till ett öppet rum. Spegeleffekten ger illusionen av att rummet fortsätter oändligt på djupplanet.

Spegelytan sandblästras och ger en jämn, matt, behaglig yta. Elementen harolika form och färg och skapar en rytmisk helhet som lever och förändras för betraktaren. Det sker förskjutningar och överlappningar, element och färger försvinner och dyker upp igen. När man vandrar genom Korridoren rör man sig inne i konstverket, är en del av det, en medskapare av verket.