Hanaholmens konstsamling

Bildkonsten har varit en del av Hanaholmens verksamhet från första början.

Svenska statens gåva 1967 garanterade den konstnärliga utsmyckningen och konstutställningar och konstseminarier har därefter varit regelbundet återkommande fenomen på Hanaholmen.

Samlingen består av några stora beställningsarbeten, ett antal betydande målningar och skulpturer, en större mängd grafiska arbeten och några fotografiska konstverk. I samlingen ingår även donationer samt en medaljkollektion som till största delen tillkommit efter 1975.

En del av de representerade konstnärerna var unga debutanter då Hanaholmen byggdes, andra tillhörde redan en mognare generation. Heikki Häiväojas relief Växelverkan i entréhallen och Kauko Räsänens paraddörrar i brons är representativa och djärva prov på sin tids skulpturkonst.

Häiväojas relief tillkom genom en tävling medan Räsänens dörrar beställdes direkt av konstnären. Värt ett omnämnande är även Marjatta Weckströms bronsrelief Årstiderna vid ingången till restaurangen i andra våningen.

På uppdrag av Hanaholmens direktion fick en arbetsgrupp hösten 1973 i uppdrag att organisera en tävling om reliefen i aulan och komma med förslag om placering av konstverk i övriga delar av huset. Konstinköpen skulle göras i både i Finland och i Sverige.

 

 

För vissa allmänna utrymmen förvärvades större målningar. Av dessa kan nämnas Stig Fredrikssons målning ”Sollek” (1967) i nedre aulan, färgrikt blickfång direkt vid ankomsten. Marika Mäkeläs oljemålning ”Brokig fågel” (1974) hör till konstnärens tidiga genombrottsarbeten. Philip von Schantz surrealistiska målning ”Villande skogen” (1973) har alltid väckt intresse och beundran bland gästerna.