Kulturevenemang

Hanaholmen arrangerar ett flertal fascinerande kulturevenemang för en finsk och nordisk publik.

Klicka här för att stifta bekantskap med vad som är på gång just nu.