Bergman 100

År 2018 är det 100 år sedan den legendariska svenska filmskaparen, teaterregissören och författaren Ingmar Bergman föddes.

”Filmhistoriens största regissörsjubileum” kommer att uppmärksammas även på Hanaholmen. I nära samarbete med stiftelsen Ingmar Bergman, det nationella audivisuella institutet Kavi och svenska ambassaden kommer Hanaholmen att uppmärksamma jubileumsåret med föreläsningar, filmkvällar och evenemang.

Bergman-året kommer att lanseras på Hanaholmen den 15 januari 2018. Därefter kommer bland annat Hanaholmens Månadens nordiska film att gå i Bergman-jubiléets tecken.  Filmvisningarna kommer att inledas med intressanta Bergman-samtal ledda av Yles kulturredaktörer  Johanna Grönqvist och Silja Sahlgren. Vår kulturfestival Nordiska Nätter kommer också att ha spännande Bergman-inslag.

I Finland finns det även många andra aktörer som planerar att lyfta in Bergman i sin repertoar 2018. Det handlar om filmvisning, teateruppsättningar och Bergman-seminarier. Dessutom kommer det under året att utges en lång rad nyutgåvor av Bergmans verk och en pamflett ”Bergman for Dummies” på engelska.

Hanaholmen lanserar Bergman 100 den 15 januari 2018. Välkommen och anmäl dig.

Vill du uppmärksamma Bergman?

Om du vill arbeta kring Bergman, ordna en diskussionskväll, sätta upp en pjäs eller ett seminarium och är i behov av hjälp med de praktiska arrangemangen – tag gärna kontakt med oss. Vem som helst kan medverka!

Vänligen observera att Ingmar Bergmans Arkiv inte är öppet för allmänheten. Forskare och seriösa skribenter kan ansöka om tillträde.

Kommunikationsansvarig: Åsa Jacobsson, 076-116 42 17
E-post: info@ingmarbergman.se

Läs mera om Bergman 100 här

Gilla Bergman-stiftelsen på Facebook (#bergman100)

Läs mera om Ingmar Bergman filmprogrammet 2018 på Kavi / Nationella audiovisuella institutets sidor här (på finska).

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook