Mera konst!

Mera konst! är ett projekt som samlar kommuner från Sverige och Finland för att jämföra olika sätt att införskaffa och upphandla konst till de offentliga rummen.

Under 2017–2018 har Mera konst! arrangerat ett flertal öppna seminarier i olika kommuner runtom i Finland. De medverkande kommunerna, som valdes genom öppen ansökan, är Karleby, Björneborg, Tammerfors, Riihimäki, Sibbo och Tavastehus.

”Med tanke på slutresultatet är det oerhört viktigt att konsten planeras in i byggnaden i ett tidigt skede, innan man planerar de tekniska lösningarna”, konstaterar Stockholm konsts projektchef Päivi Ernqvist.

Mera konst-projektet, som finansieras med hjälp av medel från undervisnings- och kulturministeriet och Kulturfonden för Sverige och Finland, pågår till slutet av 2018.


Mera konst!-avslutningsseminarium arrangerades den 29 oktober 2018
Seminarieprogram

Material från seminariet Mera konst! i Tammerfors den 8 maj 2018: Från statyer till tunnlar, muraler och spårvagnar – den offentliga konstens utmaningar i Tammerfors
Anteckningar från seminariet (på finska, sammanfattning på svenska)
Seminarieprogram
Ut med konsten! – en video om Göteborg Konst
Aamulehtis artikel om seminariet (på finska)

Videoinspelning från seminariet Offentlig konst i Sverige och Finland – från visioner till konkreta projekt, Finlandsinstitutet i Stockholm den 19 mars 2018
Se videoinspelningen

Material från seminariet Mera konst! i Björneborg den 20 oktober 2017: hur, var och varför konst?
Anteckningar från seminariet (på finska, sammanfattning på svenska)
Seminarieprogram
Ulrika Liljenström: Enprocentregeln i praktiken – exempel från Lunds kommun
Daniel Nagy: Stadsplanering och konst
Anni Saisto: Den offentliga konstens processer ur det kommunala konstmuseets synvinkel
Marjo Heino: Offentlig konst med procentprincip i Björneborg och i övriga Satakunta

Material från evenemanget Mera konst! på Hanaholmen den 11 september 2017
Anteckningar från seminariet (på finska med sammanfattning på svenska)
Mårten Castenfors PowerPoint-presentation

Material från seminariet Mera konst! i Sibbo den 15 maj 2017
Anteckningar från seminariet (på finska, sammanfattning på svenska)

Material från seminariet Mera konst! i Karleby den 16 mars 2017
Anteckningar från seminariet

Modelldokument som används av Stockholm konst:
Budgetkalkyl för ett mellanstort konstprojekt
Konstprogram för Vasa Real
Modellkontrakt
Arbetsprocess i ett konstprojekt