Mera konst!

Mera konst! är ett projekt som samlar kommuner från Sverige och Finland för att jämföra olika sätt att införskaffa och upphandla konst till de offentliga rummen.

Under 2017 arrangerar Mera konst ett flertal öppna seminarier i olika kommuner runtom i Finland. De medverkande kommunerna, som valdes genom öppen ansökan, är Karleby, Björneborg, Tammerfors, Riihimäki, Sibbo och Tavastehus.

”Med tanke på slutresultatet är det oerhört viktigt att konsten planeras in i byggnaden i ett tidigt skede, innan man planerar de tekniska lösningarna”, konstaterar Stockholm konsts projektchef Päivi Ernqvist.

Mera konst-projektet, som finansieras med hjälp av medel från undervisnings- och kulturministeriet och Kulturfonden för Sverige och Finland, pågår till slutet av 2018.

 


Material från seminariet Mera konst! i Björneborg 20/10 2017: hur, var och varför konst?

Seminarieprogrammet
Ulrika Liljenström: Enprocentregeln i praktiken – exempel från Lunds kommun
Daniel Nagy: Stadsplanering och konst
Anni Saisto: Den offentliga konstens processer ur det kommunala konstmuseets synvinkel
Marjo Heino: Offentlig konst med procentprincip i Björneborg och i övriga Satakunta


Material från evenemanget Mera konst! på Hanaholmen 11/9 2017:

Anteckningar från seminariet (på finska med sammanfattning på svenska)
Mårten Castenfors PowerPoint-presentation

Modelldokument som används av Stockholm konst:
Budgetkalkyl för ett mellanstort konstprojekt
Konstprogram för Vasa Real
Modellkontrakt
Arbetsprocess i ett konstprojekt

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook