Mera konst!

Mera konst! är ett projekt som samlar kommuner från Sverige och Finland för att jämföra olika sätt att införskaffa och upphandla konst till de offentliga rummen.

Under 2017 arrangerar Mera konst ett flertal öppna seminarier i olika kommuner runtom i Finland. De medverkande kommunerna, som valdes genom öppen ansökan, är Karleby, Björneborg, Tammerfors, Riihimäki, Sibbo och Tavastehus.

”Med tanke på slutresultatet är det oerhört viktigt att konsten planeras in i byggnaden i ett tidigt skede, innan man planerar de tekniska lösningarna”, konstaterar Stockholm konsts projektchef Päivi Ernqvist.

Mera konst-projektet, som finansieras med hjälp av medel från undervisnings- och kulturministeriet och Kulturfonden för Sverige och Finland, pågår till slutet av 2018.

Kommande evenemang:
Mera konst!-avslutningsseminarium den 29 oktober 2018
Läs mera och anmäl dig


Material från seminariet Mera konst! i Tammerfors den 8 maj 2018: Från statyer till tunnlar, muraler och spårvagnar – den offentliga konstens utmaningar i Tammerfors
Anteckningar från seminariet (på finska, sammanfattning på svenska)
Seminariets program
Ut med konsten! – en video om Göteborg Konst
Aamulehtis artikel om seminariet (på finska)

Videoinspelning från seminariet Offentlig konst i Sverige och Finland – från visioner till konkreta projekt, Finlandsinstitutet i Stockholm 19.3.2018
Se videoinspelningen

Material från seminariet Mera konst! i Björneborg 20/10 2017: hur, var och varför konst?
Seminarieprogrammet
Ulrika Liljenström: Enprocentregeln i praktiken – exempel från Lunds kommun
Daniel Nagy: Stadsplanering och konst
Anni Saisto: Den offentliga konstens processer ur det kommunala konstmuseets synvinkel
Marjo Heino: Offentlig konst med procentprincip i Björneborg och i övriga Satakunta

Material från evenemanget Mera konst! på Hanaholmen 11/9 2017:
Anteckningar från seminariet (på finska med sammanfattning på svenska)
Mårten Castenfors PowerPoint-presentation

Modelldokument som används av Stockholm konst:
Budgetkalkyl för ett mellanstort konstprojekt
Konstprogram för Vasa Real
Modellkontrakt
Arbetsprocess i ett konstprojekt