Medelanskaffning

Förverkligandet av ett professionellt konstprogram förutsätter extern finansiering.

Miljön på Hanaholmen är unik och kan erbjuda konst- och kulturupplevelser i naturen alldeles intill Helsingfors centrum. Hanaholmen och konstprogrammet kan därmed erbjuda sina samarbetspartner intressanta möjligheter att delta i kulturarbetet.

Hanaholmens konstsamling, utställningsverksamheten och det övriga konstprogrammet finansieras delvis med Hanaholmens egna verksamhetsmedel, delvis med hjälp av extern finansiering.

Den externa finansieringen används för de nya konstverken i konstparken och planen är att förverkliga ett utekonstverk per år. Konstsamlingen utvidgas i övrigt främst genom depositioner och donationer.

Medverkan i konstprogrammet kan bestå av bidrag, donationer eller depositioner av konstverk. Vi välkomnar företag och institutioner att aktivt ta kontakt för att inleda diskussion om donationer.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook