Lågås

Rödgranit – 2009

År 2009 hade det gått 200 år sedan Finland lösgjordes från det svenska riket och blev en del av tsarens Ryssland.

För att uppmärksamma de båda grannländernas långa gemensamma historia beslöt Sverige och Finland skapa två separata konstverk, som placerades på Hanaholmen.

Kaarina Kaikkonen från Finland och Elisabet Sagefors från Sverige skapade de båda konstverken Framåt och Lågås som sträcker sig från strand till strand på Hanaholmen. Konstverken symboliserar därmed såväl delning som gemenskap mellan de båda länderna.

Verken ägs av statens konstverkskommission, som verkar i anslutning till Finlands Nationalgalleri.