Mor och barn

Siri Derkert inledde sin karriär som modetecknare, men övergick till att använda
järn och betong som huvudmaterial i sin konst.

Derkert blev ett slags pionjär för den moderna konsten – hon strävade aldrig efter att behaga någon.

Derkert var före sin tid: en pacifist som talade varmt för miljöfrågor och kvinnors rättigheter.