Projektassistent – vikarie

Nätverket Svenska nu söker en projektassistent för perioden 25.11.2019 -31.12.2020 (familjeledighetsvikariat).

Nätverket Svenska nu motiverar och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar att våga använda svenska. Nätverket erbjuder levande möten med Sverige och svenskan i skolans värld och lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken.

Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland med starka band till Norden och engagerar sig i frågor som berör svenskundervisningen. Nätverket Svenska nu koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Till projektassistentens arbete hör framförallt olika administrativa uppgifter samt praktiska arrangemang i anslutning till skolturnéer. Det är bra om du känner till skolvärlden från tidigare, men det är inte en förutsättning. Du skall självständigt kunna producera löpande text på båda inhemska språken. Arbetsspråken är både svenska och finska. Erfarenhet av liknande uppgifter ses som en fördel. Vi hoppas att du har hög social kompetens och att du är van att samarbeta.

För anställningen förutsätts

  • goda skriftliga och muntliga kunskaper i både svenska och finska, övriga språkkunskaper är till fördel
  • ett systematiskt, noggrant och flexibelt arbetssätt samt förmåga att prioritera och arbeta med flera uppgifter parallellt
  • god kännedom om olika IKT-system och vana att använda sociala medier
  • beredskap att resa en del

Vi erbjuder

  • intressanta och varierande arbetsuppgifter i ett dynamiskt team
  • en internationell arbetsmiljö

Vid rekryteringar strävar Hanaholmen efter en ökad mångfald i alla personalgrupper.

Mer information om anställningen får du av vår projektchef Mikael Hiltunen, mikael.hiltunen@hanaholmen.fi telefon: 040-6206006

Skicka in din ansökan med CV och löneanspråk per epost till rekry@hanaholmen.fi senast 7.10.2019 kl. 08.00. 

www.svenskanu.fi

www.hanaholmen.fi