Framtidsforum

Hanaholmens framtidsforum är ett evenemang där unga, tunga namn från Sverige och Finland samlas för att finna nya metoder att stimulera våra länders ekonomi och utveckling.

Framtidsforum fokuserar på aktuella ämnen som digitalisering, innovation och produktivitet och försöker hitta lösningar på kvistiga frågor.

Forumet gästas ofta av redan etablerade och kända namn från näringslivet och politiken.

Läs mera om Framtidsforum 2017 här>>>

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook