Framtidsforum

Hanaholmens framtidsforum är ett evenemang där unga, tunga namn från Sverige och Finland samlas för att finna nya metoder att stimulera våra länders ekonomi och utveckling.

Framtidsforum fokuserar på aktuella ämnen som digitalisering, innovation och produktivitet och försöker hitta lösningar på kvistiga frågor.

    

Forumet gästas ofta av redan etablerade och kända namn från universitetsvärlden, näringslivet och politiken.

Här kan du läsa ett sammandrag av Framtidsforum 2017