Future Forum

Future Forum är Hanaholmens flaggskeppsevenemang och vårt största årligen återkommande näringslivsseminarium. Future Forum dryftar viktiga näringslivsfrågor som påverkar företag i Norden och Baltikum nu och i framtiden. Future Forum riktar sig till näringslivet i Finland, Sverige och Estland men lockar även deltagare från politik, media och universitetsvärlden.

Future Forum har ordnats sedan 2010 i olika former. Teman som lyfts fram har bland annat varit innovation, digitalisering och teknikutveckling, arbetsmarknadsfrågor, livslångt lärande och produktivitet.

Styrgrupp

Hanaholmen Future Forum utvecklas i samråd av en styrgrupp. Styrgruppen inför Future Forum 2023 består av:

Matti Alahuhta, Ordförande och Partner på DevCo
Kari Heinistö, Partner på Aventum
Ulrika Areskog Lilja, Head of Marketing & Communications på SEB
Marcus Johansson, Advisor på Wallenberg Foundations
Cecilia Borg, Entreprenör och grundare av Be Afraid And Do It Anyway
Yacine Samb, Senior Diversity Specialist på Google
Maria Rankka, Ordförande på Ethos
Gunvor Kronman, VD på Hanaholmen
Håkan Forsgård, Kommunikationsdirektör på Hanaholmen
Johanna Hannus, Projektchef på Hanaholmen

Tidigare evenemang

Future Forum 2023

Bilder: Jakke Nikkarinen

Future Forum 2022

Bilder: Jakke Nikkarinen