Future Forum

Future Forum är Hanaholmens flaggskeppsevenemang och vårt största årligen återkommande näringslivskonferens. Future Forum dryftar viktiga näringslivsfrågor som påverkar företag i Norden och Baltikum nu och i framtiden. Future Forum riktar sig till näringslivet i Finland, Sverige och Estland men lockar även deltagare från politik, media och universitetsvärlden.

Future Forum har ordnats sedan 2010 i olika former. Teman som lyfts fram har bland annat varit innovation, digitalisering och teknikutveckling, arbetsmarknadsfrågor, livslångt lärande och produktivitet.

Future Forum är för inbjudna gäster. Konferensen riktar sig till företagsledare, akademiker och beslutsfattare. Om konferensen är yrkesmässigt relevant för dig och du är intresserade av att delta kontakta gärna oss.

Hanaholmen Future Forum 2024.

Styrgrupp

Hanaholmen Future Forum utvecklas i samråd av en styrgrupp. Styrgruppen inför Future Forum 2024 består av:

Minna Frydén Bonnier, Advisor, Wallenberg Office
Anne Graf, Head of Regional Affairs, H2 Green Steel
Kari Heinistö, Partner, Aventum
Marcus Johansson, Head of Public Affairs, SEB
Krista Korelin, Strategic Partner, Nordea
Sari Pajari-Sederholm, Executive Vice President, Strategy, Metsä Group
Christoph Vitzthum, President & CEO at Fazer Group
Gunvor Kronman, VD, Hanaholmen
Håkan Forsgård, Kommunikationsdirektör, Hanaholmen
Johanna Hannus, Projektchef, Hanaholmen

Tidigare evenemang

Future Forum 2024

Bilder från evenemanget

Future Forum 2023

Bilder: Jakke Nikkarinen

Future Forum 2022

Bilder: Jakke Nikkarinen