Hanaforum

Hanaholmen har under ett flertal år arrangerat ett årligen återkommande Hanaforum där aktuella samhällspolitiska och kulturella frågor dryftats.

Hanaforum vänder sig till beslutsfattare, akademiker och andra intresserade och försöker skapa diskussion och debatt om relevanta samhälleliga ämnen.