Bokmässan i Göteborg

Den årligen återkommande bokmässan i Göteborg är Nordens största i sitt slag.

Hanaholmen deltar i bokmässan genom att arrangera olika diskussionstillfällen och seminarier om aktuella samhällspolitiska och kulturella frågor. Ett flertal av evenemangen arrangeras i samarbete med andra finländska och svenska aktörer.

Läs mera om bokmässan i Göteborg här