Nordic Case Competition

Nordic Case Competition är en problemlösningstävling för handels- och ekonomistuderanden runtom i Norden.

Tävlingen, som arrangeras på Hanaholmen en gång om året i samarbete med Svenska Handelshögskolans Studentkår och deras samarbetspartners, går ut på att försöka hitta kreativa lösningar på projekt som tillhandahålls av samarbetspartners inom affärsvärlden.

Tanken med Nordic Case Competition är att evenemanget skall påminna om och likna det riktiga yrkeslivet. Deltagarna sänder in individuella ansökningar, men placeras därefter i team, precis som ofta är fallet i affärsvärlden och inom andra branscher.