Nordic City Challenge

Nordic City Challenge är en intensiv tre dagars kurs och tävling med fokus på stadsplaneringsfrågor. Deltagarna består av 20-25 studenter från samtliga nordiska länder och kursen ger 3 ECTS på mastersnivå.

Kursen vänder sig till studenter, lärare, professorer och andra ledande experter från de nordiska länderna som samlas för att dela tankar och idéer och samarbeta kring ett konkret stadsplaneringsprojekt som skall lösas genom tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt samarbete.

Målet med Nordic City Challenge är att studenterna skall fördjupa sina kunskaper inom området stadsplanering, lära sig arbeta i team samt få ökad insikt i hur konkreta problemställningar och projekt bör tacklas.

Nordic City Challenge administreras av Hanaholmen och i projektet medverkar också Stadskademin, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Nordic Sustainable Campus Network (NSCN).

Projektet stöds av Nordplus Horizontal åren 2016-2018.

Läs mera om Nordic City Challenge här