Svampen

Gunzi Holmström (FI)

Bronsskulpur och ljudinstallation – 2023

Konstverket invigs den 14 september i en tillställning för inbjudna gäster. Publiken är välkommen att bekanta sig med konstverket från och med den 15 september 2023. 

Det interaktiva konstverket Svampen består av en olivgrön bronsskulptur med en drömmande och suggestiv ljudvärld. Biosensorer under marken fångar upp signaler från kommunikationen mellan mycel och trädens rötter. Genom impulserna uppstår en sällsam musik vid havsstranden på Hanaholmens sydvästra udde. 

Installationen är inspirerad av den aktuella ekologiska forskningen, där man i många experiment har konstaterat att svampar, träd och andra växter har aktiva och intelligenta aktiviteter och ett omfattande samarbete. Bildkonstnären Gunzi Holmström vill väcka nyfikenhet och intresse vad beträffar de komplexa ekologiska processerna som pågår dolda för våra ögon. Den mjuka och meditativa ljudvärlden förmedlar en upplevelse av att allt i naturen omkring oss är liv och medvetande. 

Svampen är Holmströms tredje offentliga konstverk. Tekniken har planerats och genomförts av Jari Lehtinen, och verket använder toner från instrumentet Bell Tree, som tillverkas av företaget Aluphone i Danmark. Konstverket har producerats av Hanaholmens kulturcentrum, Konstsamfundet och Stiftelsen Pro Artibus, som även fungerat som konstnärlig sakkunnig i projektet.  

För mer information om Gunzi Holmströms konst se konstnärens hemsida www.gunholmstrom.com