Sveriges betydelse för Finland

I den här undersökningen studerade vi finländarnas åsikter och kunskaper om Sverige och övriga Norden under coronapandemin 2020. Delområdena i enkäten handlade om insikterna i Sverige och övriga Norden, åsikter om Sveriges betydelse för Finland och inverkan av coronapandemin på relationerna mellan de nordiska länderna.

Läs rapporten