Telling Tales

Aaron Heino: Telling Tales. Bild: Jakke Nikkarinen

Rostfritt stål – 2012

I Hanaholmens konstpark finns ett betongpodium som är avsett för temporära konstverk. På denna plats visas Aaron Heinos skulptur Telling Tales under 2020–2021.

Telling Tales liknar Sputnik, världens första satellit som lanserades i rymden av Sovjetunionen 1957. Verket bygger på temat berättande och den överdrift som är typisk för berättelser i vårt samhälle. Lanseringen av Sputnik var förknippad med ett brett spektrum av sociala fenomen: berättelser om kidnappningar och sexuellt våld utförda av rymdvarelser spreds bland folket, och den gula pressen var ivrig att stärka den allmänna oron. Samtidigt lanserade stormakterna sin kamp om rymden. Å andra sidan skulle vår kunskap om rymden inte vara på den nuvarande nivån utan satelliter.

”Jag har varit mån om att den visuella formen skall avvika tillräckligt från den ursprungliga Sputnik-satelliten. Det är för att beskriva själva berättandet och fluiditeten i en bra historia”, säger Aaron Heino.

Aaron Heino (född 1977) belönades med Finlands konstakademis pris våren 2019. Priset delas ut vartannat år till en intensivt skapande konstnär med internationell genomslagskraft. I priset ingår en utställning på EMMA under våren 2021.