Direktionsordförande Kimmo Sasi

Hanaholmens direktionsordförande Kimmo Sasi samtalar med Henrik Huldén om coronakrisens inverkan på Finland och Sverige.

Sasi är också Finlands representant i det nordiska gränshinderrådet och skriver på en doktorsavhandling om juridisk jämlikhet.