Författaren Victoria Rixer

I sin debutroman Kriget, pappa, som utgavs i Sverige 2018, tar Victoria Rixer itu med Finlands historia och finsk identitet i Sverige.

På 1950-talet flyttade Victorias pappa med sina föräldrar och syskon från Finland till Sverige, där han började bygga upp sin nya, svenska identitet.

”Min pappa minns tiden som väldigt svår när han kom till Sverige, han retades för att vara finnjävel, något som han bar med sig hela sitt liv. Men hans syskon hade helt andra erfarenheter”, berättar Rixer för Hanapodden.