Slutbetyg i bildning?

Svenskarna är det minst historiekunniga folket i Europa, hävdar professor Dick Harrison.

Här samtalar han med Hanaholmens projekctchef Janne Wikström och professor Elina Lehtomäkiom historielösheten som fenomen och om kravet på utexamineringar och nyttotänkande i skolan och inom universitetsvärlden.