Arvontasäännöt / Facebook ja Instagram

 

Hanasaaren ja ravintola PLATSin arvontasäännöt / Facebook ja Instagram

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestäjänä toimii Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo.

2. Osallistumisehdot

Arvontaan voivat osallistua Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotias tarvitsee osallistumiseen vanhempien luvan. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

3. Osallistuminen

Arvontaan osallistutaan reagoimalla arvontaa koskevaan Hanasaaren tai ravintola PLATSin statuspäivitykseen Facebookissa/Instagramissa. Osallistujia kannustetaan myös tykkäämään Hanasaaren tai ravintola PLATSin Facebook- tai Instagram-sivusta, mutta tykkääminen ei ole osallistumisen ehtona.

4. Arvonnan suorittaminen

Arvonta suoritetaan kaikkien Hanasaaren tai ravintola PLATSin Facebook- tai Instagram-sivusta tykänneiden tai arvontaa koskenutta Hanasaaren tai ravintola PLATSin Facebook- tai Instagram-statuspäivitykseen reagoineiden kesken. Arvonnan viimeinen osallistumispäivämäärä ilmoitetaan statuspäivityksessä. Arvonta suoritetaan välittömästi kyseisen päivämäärän jälkeen.

5. Palkinnot

Palkintona arvotaan osallistujien kesken Hanasaaren tai ravintola PLATSin tuote/palvelu. Tuote/palvelu on ilmoitettu statuspäivityksessä. Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi.  Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Facebookissa/Instagramissa yksityisviestillä. Jos voittajaa ei saada kiinni kahden viikon kuluessa voitosta ilmoittamisesta, arvonta voidaan suorittaa uudelleen.

6. Henkilötiedot

Arvontaan osallistuessaan osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden julkaista heidän etunimensä omissa kanavissaan ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Arvonnan palkinnon luovuttamisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

7. Arvonnan järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista) arvontaan osallistumisen yhteydessä eikä niistä johtuvista kadonneista osallistumisista. Järjestäjä ei vastaa vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta ja käyttämisestä. Järjestäjä ei ole velvollinen korvauksiin, jos voittajat eivät itse voikaan käyttää palkintoja.

8. Muut ehdot

Hanasaari tai ravintola PLATS pidättävät oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Erityisesti on otettava huomioon, ettei arvonta ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan järjestäjän käyttöön, ei Facebookin. Arvonnan järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.