Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

Huom! Sihteeristö on suljettuna kesällä 29.6.–4.8.2024.

Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Tanskan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.

Rahasto jakaa apurahoja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Tukea voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset. Apurahoja myönnetään muun muassa yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä), opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen.

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto perustettiin vuonna 1982.

Hallitus

Rahaston hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Hallituksen suomalaisjäsenet nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö. Hallituksen Suomea edustavat jäsenet vuosille 2024–2026 ovat puheenjohtaja, suurlähettiläs Vesa Vasara ja hallituksen jäsenet Managing Director Niina Bergring, viestintäjohtaja Mary Gestrin sekä Leading Consultant Henrik Möller.

Hallituksen tanskalaisjäsenet nimittää Tanskan Udenrigsministeriet. Hallituksen Tanskaa edustavat jäsenet ovat varapuheenjohtaja, muusikko, kulttuurivaikuttaja ja johtaja Christian Have ja hallituksen jäsenet kirjailija ja runoilija Martin Glaz Serup sekä entinen ministeri Bertel Haarder.

Rahaston esittelevänä pääsihteerinä toimii toimitusjohtaja Gunvor Kronman.

Mihin apurahaa voi hakea?

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on

 • edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa, kehittää maiden kulttuurielämää ja lisätä keskinäistä ymmärrystä
 • lisätä tietämystä ja yhteyksiä maiden välillä
 • lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Tanskassa ja tanskan kieltä kohtaan Suomessa
 • lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskunnallisesta kehityksestä
 • käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskunnallisen kehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita sekä mahdollisuuksia.

 Millaisiin hankkeisiin apurahaa voi hakea?

Rahasto asettaa etusijalle hankkeet,

 • jotka kehittävät nykyistä yhteistyötä ja etsivät uusia alueita/verkostoja/kohderyhmiä maiden väliseen vaihtoon tulevaisuudessa
 • jotka toteutetaan sellaisilla paikkakunnilla Suomessa/Tanskassa, joilla rahaston apurahan avulla saadaan aikaan suuri hyötyarvo
 • jotka ovat uutta luovia, eikä niitä ole toteutettu aikaisemmin; jotka antavat uuden näkökulman ja välittävät uutta tietoa ja uusia tieteellisiä saavutuksia Suomesta/Tanskasta ja suomalais-tanskalaisista suhteista
 • joilla on mahdollisuus jatkua ja kehittyä
 • jotka lisäävät kiinnostusta Suomea kohtaan julkisessa keskustelussa Tanskassa ja päinvastoin.

 Mihin apurahaa ei myönnetä?

Hankkeilla tulee olla selvä kahdenvälinen tavoite. Jos tämä ei käy ilmi hakemuksesta, se hylätään. Apurahaa ei liioin myönnetä hankkeille, jotka ovat jo alkaneet tai on toteutettu ennen rahaston tekemää päätöstä. Rahasto ei pääsääntöisesti myönnä tukea seuraaviin tarkoituksiin:

 • tekniseen varustukseen, materiaalikustannuksiin, korjaustöihin, rakentamiseen, muistomerkkeihin tai vastaaviin
 • hallinnollisiin kustannuksiin tai palkkakustannuksiin, joilla ei ole suoraa yhteyttä hankkeen toteuttamiseen
 • yleisen opintotuen piiriin kuuluviin peruskoulu-, lukio- tai korkeakoulutason opintoihin
 • vaihto-opiskeluun, harjoitteluun tai oppilasvaihtoon
 • urheilutapahtumiin

Hakuohjeet

Lataa yleisten apurahojen hakuohjeet.

Tutustu mielellään myös aiemmin myönnettyihin apurahoihin kohdassa ”Myönnetyt apurahat”.

Myönnettyjen apurahojen maksu

Apurahan saaja lähettää sihteeristölle sähköisen maksatuspyynnön hakujärjestelmän kautta. Apurahojen käyttöajan mahdollista pidennystä tai käyttötarkoituksen muutosta tulee hakea kirjallisesti.

Hae apurahaa tästä