Tandem Leadership

MIKÄ TANDEM LEADERSHIP ON? 

TANDEM LEADERSHIP on englanninkielinen poikkisektoraalinen verkostoitumisohjelma, joka on suunnattu nuorille (25-35 vuotiaille) ruotsalaisille ja suomalaisille johtajille yhteiskunnan eri sektoreilta. Ohjelman keskeinen tavoite on poikkisektoraalinen oppiminen kahden maan, Suomen ja Ruotsin, välillä. Ohjelman osallistujat tapaavat yksityisen ja julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja korkeakoulujen asiantuntijoita ja johtajia ja saavat näkemyksiä eri aiheista, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti Ruotsin ja Suomen välisiin bilateraalisiin kysymyksiin. 

Tandem Leadership ei ole perinteinen johtajuusohjelma vaan on enemmänkin kuin jäsennelty vuoropuhelu, jonka aikana osallistujat oppivat ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa ja ulkoisten puhujien kanssa. Ohjelma kostuu työpajoista ja opintovierailuista sekä tarjoaa osallistujille kansainvälisiä näkökulmia, tietoa kummastakin maasta, uusia verkostoja ja mahdollisuuden rajoja ylittävään yhteistyöhön. Ohjelman etu on osallistujien monimuotoisuus ja heidän vaihtelevat ammatilliset taustat, jotka tekevät ohjelmasta uniikin. Tandem Leadership on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton.