Tandem Leadership

MIKÄ TANDEM LEADERSHIP ON? 

TANDEM LEADERSHIP on englanninkielinen poikkisektoraalinen verkostoitumisohjelma, joka on suunnattu nuorille ruotsalaisille ja suomalaisille johtajille yhteiskunnan eri sektoreilta. Ohjelman keskeinen tavoite on poikkisektoraalinen oppiminen kahden maan, Suomen ja Ruotsin, välillä. Ohjelman osallistujat tapaavat yksityisen ja julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja korkeakoulujen asiantuntijoita ja johtajia ja saavat näkemyksiä eri aiheista, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti Ruotsin ja Suomen välisiin bilateraalisiin kysymyksiin. 

Tandem Leadership ei ole perinteinen johtajuusohjelma vaan on enemmänkin kuin jäsennelty vuoropuhelu, jonka aikana osallistujat oppivat ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa ja ulkoisten puhujien kanssa. Ohjelma kostuu työpajoista ja opintovierailuista sekä tarjoaa osallistujille kansainvälisiä näkökulmia, tietoa kummastakin maasta, uusia verkostoja ja mahdollisuuden rajoja ylittävään yhteistyöhön. Ohjelman etu on osallistujien monimuotoisuus ja heidän vaihtelevat ammatilliset taustat, jotka tekevät ohjelmasta uniikin. Tandem Leadership on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton. 

Koulutusosa

Ohjelma järjestetään yhden vuoden aikana ja koostuu kahdesta kolme päivää kestävästä moduulista, joista toinen järjestetään Suomessa ja toinen Ruotsissa. Ohjelmaan kuuluu myös osallistujien välisiä verkkotapaamisia. Koulutuksen tavoitteena on luoda henkilökohtaisia suhteita suomalaisten ja ruotsalaisten nuorien johtajien välillä, toimia alustana nuorten keskustelulle molempien maiden kohtaamista haasteista sekä kehittää osallistujien johtamistaitoja. 

TUTUSTU TANDEM LEADERSHIP 2023 -ESITTEESEEN

 

 


Tandem Leadership vuosikurssi 2022.

Alumniverkosto

Koulutuksen jälkeen osallistujat liittyvät ohjelman alumniverkostoon. Alumniyhteisö tarjoaa alustan keskustelulle ja ajatusten vaihdolle bilateraalisista kysymyksistä. Yhteisön tarkoituksena on jakaa ideoita, saada inspiraatiota muilta ohjelmaan osallistuneilta ja tuoda esiin uusia malleja suomalais-ruotsalaiselle yhteistyölle. Yhteisö on aktiivinen sekä verkossa että yhteisissä tapaamisissa ja tapahtumissa. Alumneja kehotetaan ottamaan aktiivinen rooli yhteisössä ja esittelemään ryhmälle uusia ideoita, ajatuksia ja ehdotuksia.  

TANDEM LEADERSHIP ALUMNI

Ohjelman tausta

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto yhdessä Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik-säätiön kanssa panivat ohjelman alulleen ja ensimmäinen ohjelma toteutettiin vuonna 2013. Hanasaaren kulttuurikeskus on alusta alkaen vetänyt ohjelmaa. Ohjelman idea syntyi jo vuonna 2009 suunniteltaessa ”Merkkivuotta 1809”, kun oli kulunut 200 vuotta siitä, kun Ruotsi menetti Suomen alueen Venäjälle.