Hanaholmen Kultur

Uusi kulttuurijohtajille suunnattu ohjelma saa hyvän arvosanan

Rahasto ja Hanasaari käynnistivät syksyllä 2022 uuden verkostoitumisohjelman suomalaisille ja ruotsalaisille kulttuurijohtajille. Hanaholmen Kultur -ohjelmaan osallistui reilut 20 kulttuurijohtajaa Suomen ja Ruotsin pienistä ja keskisuurista kunnista.

”Pilottiohjelman jälkeen saimme osallistujilta Hanaholmen Kultur -ohjelmasta kokonaisuudessaan erittäin hyvät arvosanat, 4/5. Ohjelman hyödyllisyydestä osallistujat antoivat arvosanaksi vitosen. Luonnollisesti esiin nousi myös joitain käytännöllisiä ja sisällöllisiä kysymyksiä, joita on kehitettävä, mutta jatkoa ajatellen luvut ovat rohkaisevia”, toteaa toinen verkostoitumisohjelman projektipäälliköistä, Alfiero Zanotto.

Hanaholmen Kultur tarjoaa ruotsalaisille ja suomalaisille kulttuurijohtajille kohtaamispaikan, jossa he voivat paitsi vaihtaa ajatuksia ja ideoita keskenään, myös oppia vierailevilta asiantuntijaluennoitsijoilta. Pidemmällä aikavälillä näiden kohtaamisten tavoitteena on johtaa oman paikallisen kulttuuripolitiikan kehittämiseen ja parantamiseen molemmissa maissa.

”Keskusteluiden aikana voidaan käsitellä monenlaisia aiheita, kuten sitä, miten Suomen uusi hyvinvointialuerakenne vaikuttaa kuntiin ja niiden budjetteihin, tai sitä, miten Kiirunan kasvava kaivosteollisuus paitsi luo työpaikkoja, voi myös tarjota kunnalle mahdollisuuksia panostaa kulttuuriin”, Zanotto toteaa.

Kulttuurijohtajien ohjelma on merkittävä taloudellinen panostus rahastolle. Siksi myös osallistujien palaute on erittäin tärkeää.

”Oli mielenkiintoista huomata, että myös tämän ohjelman puitteissa osallistujat halusivat saada lisätietoa maiden hallintorakenteista. Vastaavaa palautetta olemme saaneet myös muista ohjelmista, joissa on käynyt ilmi, että monien perustietämys naapurimaasta ei ole kovin laaja”, Zanotto sanoo.

Hanasaaren vuoden verkosto-ohjelma kunnallisille kulttuurijohtajille Suomessa ja Ruotsissa

Vastaatko kuntasi kulttuuritoiminnasta? Onko työnantajasi noin 15 000–40 000 asukkaan kunta? Kaipaatko inspiraatiota, tietoa ja vertaistukea muilta alasi ammattilaisilta?

Oletko kiinnostunut siitä, miten Ruotsissa ja Suomessa toteutetaan ja kehitetään kunnallisia kultuuripalveluita? Haluatko kuulua ammatilliseen suomalais-ruotsalaiseen verkostoon? Tarjoamme koulutusta/ koulutusohjelman juuri sinulle.

Sisältö

Hanaholmen Kultur on vuosina 2022–2027 toteutettava verkosto-ohjelma, jonka on käynnistänyt ja jonka rahoittaa Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto. Ohjelman sisältö muotoutuu yhteistyössä asiantuntijoiden ja osallistujien välillä. Ohjelman suunnittelussa hyödynnetään aikaisemmin toteutuneita ohjelmia ja osallistujien kokemuksia. Ensimmäinen ohjelma toteutettiin 2022-2023. Kullekin osallistujalle ohjelma koostuu kahdesta fyysisestä, kahden vuorokauden pituisesta  (lounas päivä 1 – lounas päivä 3) tapaamisesta, toinen Ruotsissa ja toinen Suomessa.

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on riippumaton kahdenvälinen rahasto, jonka strategisena tehtävänä on luoda ja edistää yhteistyötä niin yksilöiden, yhdistysten, yritysten kuin viranomaistenkin välillä.

Kunnallisen kulttuuritoiminnan kehittäminen on Suomen ja Ruotsin yhteinen etu. Maamme ovat hyvin samankaltaisia, vaikka esimerkiksi kulttuurihallinnon alueella on merkittäviä eroja.  Tukeakseen ammatillisten verkostojen toimintaa ja henkilökohtaisten yhteyksien syntymistä Kulttuurirahasto toteuttaa koulutusohjelman erityisesti pienten ja keskisuurten kuntien kulttuuritoimen johtajille (tai vastaavan toimenkuvan haltijoille).

Hankkeen tavoitteena on inspiroida osallistujia toiminnassaan sekä jaettujen kahden maan kokemusten ja oivallusten pohjalta antaa valmiuksia toteuttaa paikallista kulttuuripolitiikkaa.

  • Ohjelman sisältö rakentuu joustavasti osallistujien tarpeet ja toiveet huomioiden.
  • Kahdessa osiossa toteutettavaan verkostoitumisohjelmaan kuuluu inspiroivia luentoja, opintokäyntejä ja työpajatyöskentelyä vuorovaikutuksessa ruotsalaisten ja suomalaisten kollegojen kanssa. Aiheina mm. yhteistoiminta paikallisella tasolla, saavutettavuus, digitalisaatio, poliittinen ohjaus, kulttuurialan rahoitus ja kansainvälistyminen.
  • 8-10 osallistujaa kummastakin maasta

Millä kielellä?

Mahdollisimman laajan saavutettavuuden takaamiseksi ohjelma toteutetaan pääosin englanniksi, mutta projektin vetäjät osaavat myös ruotsia ja suomea. Toimimme pragmaattisesti, jotta kaikki osallistujat voisivat käyttää kieltä jolla tuntevat voivansa toimia parhaiten.

Milloin vuoden 2024 ohjelma järjestetään?

  • Moduuli 1 järjestetään Ruotsissa, Sigtunan kaupungissa 27–29. toukokuuta 2024
  • Moduuli 2 järjestetään Espoon Hanasaaressa 16.-18. lokakuuta 2024

Hanaholmen kultur 2022