Hanaholmen Kultur

Hanasaaren verkosto-ohjelma kunnallisille kulttuurijohtajille Suomessa ja Ruotsissa

28.-30.9.2022

Pilottiohjelman osallistujat on valittu, emmekä ota enää vastaan uusia hakemuksia.


Vastaatko kuntasi kulttuuritoiminnasta? Onko työnantajasi noin 15 000 – 40 000 asukkaan kunta? Kaipaatko inspiraatiota, tietoa ja vertaistukea muilta alasi ammattilaisilta? Oletko kiinnostunut siitä, miten Ruotsissa ja Suomessa toteutetaan ja kehitetään kunnallisia kultuuripalveluita? Haluatko kuulua ammatilliseen suomalais-ruotsalaiseen verkostoon? Tarjoamme koulutusta/ koulutusohjelman juuri sinulle.

Sisältö

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on riippumaton kahdenvälinen rahasto, jonka strategisena tehtävänä on luoda ja edistää yhteistyötä niin yksilöiden, yhdistysten, yritysten kuin viranomaistenkin välillä. Tukeakseen ammatillisten verkostojen toimintaa ja henkilökohtaisten yhteyksien syntymistä Kulttuurirahasto käynnistää koulutusohjelman erityisesti pienten ja keskisuurten kuntien kulttuuritoimen johtajille (tai vastaavan toimenkuvan haltijoille). Hankkeen tavoitteena on jaettujen kokemusten ja oivallusten pohjalta kehittää kunkin maan paikallista kulttuuripolitiikkaa huomioiden yhteiskunnallinen kehitys kaikkine haasteineen ja mahdollisuuksineen.

  • Ohjelman sisältö rakentuu joustavasti osallistujien tarpeet ja toiveet huomioiden.
  • Kahdessa osiossa toteuttettavaan verkostoitumisohjelmaan kuuluu inspiroivia luentoja, opintokäyntejä ja työpajatyöskentelyä vuorovaikutuksessa ruotsalaisten ja suomalaisten kollegojen kanssa. Aiheina mm. vaikuttaminen paikallisella tasolla, saavutettavuus, digitalisaatio, poliittinen ohjaus, kulttuurialan rahoitus ja kansainvälistyminen.
  • Tavoitteena on lisätä osallistujien kompetenssia vaikuttaa kulttuuripolitiikkaan paikallisella tasolla.
  • 8-10 osallistujaa kummastakin maasta
  • Ensimmäiseen osioon kuuluu Espoon Hanasaaressa toteutettava kahden päivän työpaja. Toinen, vastaava osio toteutetaan Ruotsissa.

Rahoitus

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto myöntää ohjelmaan hyväksytyille osallistujille stipendin, joka kattaa osallistumismaksun 3 600 euro/ hlö. Hintaan sisältyy koulutusohjelma, opintokäynnit, majoitus ja ylläpito. Osallistujat vastaavat itse matkakustannuksista Espooseen ja Tukholmaan sekä koulutukseen käyttämästään työajasta.

Osallistujilta edellytetään sitoutumista osallistua koulutuksen kumpaankin osioon. 2022/2023 toteutettavaan pilottiohjelmaan osallistuvien stipendiaattien odotetaan osallistuvan ohjelman arviointiin ja hankkeen kehitystyöhön.

Millä kielellä?

Mahdollisimman laajan saavutettavuuden takaamiseksi ohjelma toteutetaan suurelta osin englannin kielellä, mutta projektin vetäjät osaavat myös ruotsia ja suomea. Osallistujat voivat käyttää haluamaansa kieltä.

Milloin

  • Osallistujat valitaan 15.6.2022 mennessä
  • Osa 1 28.9.–30.9.2022 Hanasaaressa Espoossa
  • Osa 2 Ruotsissa 29.3.-31.3.2023