Opettajien täydennyskoulutukset

Hanasaari tarjoaa osaamisen kehittämiseen tähtäävää täydennyskoulutusta eri koulutusasteiden opettajille. Pääpaino on koulutuksessa, kulttuurintuntemuksessa ja kielissä. Ohjelmiin sisältyy niin lyhyitä seminaareja kuin monipäiväisiä konferensseja ja kursseja.

Ruotsin kielen opettajien täydennyskoulutus toteutetaan suurelta osin Hanasaaren hallinnoiman Svenska nu -verkoston kautta. Mukana on lisäksi alueellisia koulutuksen järjestäjiä, kieltenopettajien yhdistyksiä ja koulutusta tarjoavia tahoja eri puolilta maata.

Suomen ruotsinopettajat ry:n kesäkurssi on yksi Hanasaaren vanhimmista vuotuisista tapahtumista. Myös Finlands Svenska Lärarförbund on perinteisesti järjestänyt täydennyskoulutuspäiviä Hanasaaressa.