Globsol

Mikä Globsol on?

Globsol on Hanasaaren kehittämä koulutuskokonaisuus, joka suuntautuu suomalaisille ja ruotsalaisille lukiolaisille. Globsolin keskeisenä tavoitteena on vahvistaa kahdenvälistä yhteistyötä Suomen ja Ruotsin välillä siten, että ohjelma: 

  • Toimii kohtaamispaikkana, jossa nuoret pääsevät oppimaan yhdessä vuosittain vaihtuvista ajankohtaisista teemoista 
  • Edistää ymmärrystä maidemme välisestä yhteistyöstä ja miten yhteistyötä voitaisiin kehittää vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin sekä valtakunnallisesti että globaalisti 
  • Tarjoaa mahdollisuuden oppia toisen maan kulttuurista, historiasta ja yhteiskunnasta, sekä saada uusia tuttavuuksia naapurimaasta 

Koska ohjelma on pääosin englanninkielinen, osallistujat pääsevät myös kehittämään kielitaitoaan.  

Ohjelma

Vuoden 2023 Globsol kokonaisuus järjestetään yhteistyössä Porkkalan lukion (Suomi) ja Nyköping Enskilda lukion (Ruotsi) kanssa. Ohjelman sisältö suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä osallistuvien koulujen kanssa siten, että se täydentää ja tukee ennen kaikkea yhteiskuntaopin opetusta. Kokonaisuus koostuu etätapaamisista ja luennoista syksyllä ja huipentuu fyysiseen kaksipäiväiseen tapaamiseen Hanasaaressa marraskuussa. Fyysisen tapahtuman teema vaihtelee vuodesta toiseen ja vuonna 2023 teemana on ”Nuoret, rauha ja turvallisuus”. 

Ohjelman tausta

Globsol on käynnistetty Hanasaaren ja Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston aloitteesta vuonna 2005 ja ohjelma on siitä lähtien järjestetty yhteistyössä eri tahojen kanssa vaihtuvien ajankohtaisten teemojen ympärille. Vuodesta 2023 lähtien Globsol on suunnattu erityisesti toisen asteen oppilaitoksille ja toimii osana tai täydentäen koulujen yhteiskuntaopin opetusta.