Pohjoismaiden helmet -verkoston kurssit

Hanasaari, Voksenåsen, Schaeffergården ja Lysebu ovat Pohjoismaissa toimivia kahdenvälisiä kulttuurikeskuksia, jotka yhdessä muodostavat Pohjoismaiden helmet -verkoston.

Kulttuurikeskukset ovat jo vuosikymmenten ajan tehneet yhteistyötä erilaisissa projekteissa ja ohjelmissa. Keskeinen osa yhteistyötä on yhteinen kurssitarjonta kaikkien Pohjoismaiden opettajaopiskelijoille. Ohjelmassa on mukana myös Biskops Arnö, Ruotsissa toimiva Pohjoismaiden kansanopisto.

Helmikurssien tavoitteena on lisätä kiinnostusta kieleen ja kulttuuriin toisessa Pohjoismaassa toteutettavan lyhyen oleskelun ja jollakin pohjoismaisella kielellä suoritettavan kurssin kautta. Kursseilla pyritään osoittamaan tuleville opettajille, miten läheisiä pohjoismaiset kielet ovat keskenään. Opettajat saavat lisäksi opastusta Pohjoismaita koskevaan opetukseen ja apua pohjoismaisen verkoston perustamiseen.