Eettiset ohjeet

Hanasaari on monipuolinen työpaikka, jonka rahoitusmalli poikkeaa monen muun yrityksen ja organisaation rahoitusmalleista.

Hanasaaressa liiketoimintavetoinen hotelli- ja ravintolatoiminta yhdistyy ohjelmatoimintaan, joka saa valtionavustusta sekä Suomesta että Ruotsista.

Hanasaaren kokonaisbudjettiin sisältyvät paitsi suorat valtionavustukset myös pohjoismaiset avustukset, päämiehen Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston avustukset, yksityisen sektorin panostukset sekä osallistumismaksut. Kokoushotellin mahdollinen ylijäämä käytetään toiminnan kehittämiseen ja edistämiseen.

Rahoitusmalli asettaa johdon ja työntekijöiden eettisille ohjeille korkean vaatimustason. Siksi meillä on yleiset ohjeet, jotka antavat suuntaa organisaation toiminnalle sekä erittelevät eettisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaatimuksia ja odotuksia.

Ohjeet kuvaavat velvollisuuksien lisäksi myös työntekijöiden oikeuksia. Lähtökohtana on, että Hanasaari on turvallinen työpaikka, jossa työntekijät viihtyvät ja heitä kohdellaan ystävällisesti, kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti, ja jossa epäkohdista on aina mahdollisuus kertoa.

Alla kuvatut ohjeet koskevat kaikkia Hanasaaren työntekijöitä.

Hanasaaren eettiset ohjeet