Yhteiskunta ja koulutus

Ruotsalais-suomalaisena kulttuurikeskuksena Hanasaari osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Hanasaari järjestää merkittäviä politiikan, talouden ja koulutuksen aloja käsitteleviä seminaareja, joissa akateemisen maailman edustajat, opettajat, poliitikot ja muut asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista.

Vaikka Hanasaaren toiminnassa pääpaino on Suomen ja Ruotsin välisessä yhteistyössä, myös pohjoismainen yhteistyö ja verkostot ovat tärkeitä. Pohjoismaisilla rahastoilla on tässä keskeinen rooli.