Samhälle och utbildning

Hanaholmen är i egenskap av kulturcentrum för Sverige och Finland mycket aktivt i samhällsdebatten.

Hanaholmen arrangerar politiskt-, ekonomiskt-, och utbildningsmässigt relevanta seminarier där akademiker, lärare, politiker och övriga sakkunniga diskuterar aktuella samhälleliga frågor.

Trots att Hanaholmens främsta fokus är det bilaterala samarbetet mellan Sverige och Finland är även det nordiska samarbetet, de nordiska nätverken viktiga. Här spelar de nordiska fonderna en central roll.