Strategi

Grundprinciperna för Hanaholmens verksamhet är att förmedla nyttan av finskt-svenskt samarbete samt att stärka finländarnas tillhörighet till den nordiska familjen.

Det handlar om att skapa en bro för svenskarna in i Finland och för finländarna in i Sverige.

I Hanaholmens verksamhetsstrategi för åren 2021 till 2023 betonas Hanaholmens allmänna uppdrag, dvs. att främja samarbetet mellan Sverige och Finland inom kultur-, samhälls-, och näringsliv.

Dessutom lyfts följande riktlinjer fram i strategin:

• Fred, säkerhet, beredskap och inkludering
• Kultur, kunskap och utbildning
• Hållbar välfärd och innovation

Hanaholmens strategi 2021-2023