Timeout! Dialog för hållbarhet i Norden

Timeout! Dialog för hållbarhet i Norden är ett nytt Nordplus horisontal -projekt, som kör i gång 2024 och pågår till vårterminen 2025.

Målgruppen för projektet är blivande grundskolelärare och lärarutbildare. Det handlar om en studiehelhet och workshop som sammanför studerande och lärarutbildare från Norden att arbeta med hållbarhetsfrågor i klassrummet.

Genom dialog kan vi skapa förtroende, stärka demokratin, få med även de röster som sällan hörs i våra diskussioner. Samtidigt kan vi stärka våra nordiska samhällens bärkraft att möta framtida utmaningar såsom klimatförändring och en allt äldre befolkningsstruktur. Som arbetsredskap under studiehelheten kommer att användas Dialogpaus-metoden (Timeout) som tagits fram i Finland under ledning av Finlands jubileumsfond Sitra, utvecklats och implementerats av Dialogpaus-stiftelsen.

Syftet med projektet är att
• engagera deltagarna i både sociala, kulturella och ekologiska hållbarhetsfrågor
• fördjupa lärarutbildarnas och lärarstuderandes kunskaper och förmåga att behandla dessa frågor i klassrummen samt
• producera både fysiskt och digitalt undervisningsmaterial kring dessa teman och utveckla modeller för hur Dialogpaus-metoden kan användas i klassrummet.

Både forskare, lärarutbildare och studerande samt tredje sektorns aktörer och sakkunniga på området deltar i projektet. Syftet är särskilt att öka räckvidden av projektet genom nya och befintliga nätverk, stärka förmågan att lösa gemensamma utmaningar genom tvärsektoriellt samarbete och därmed bidra till en hållbar och integrerad Norden. Kärngruppen i projektet utvecklar tillsammans med lärarutbildare innehåll för en studiehelhet och workshop som arrangeras för nordiska lärarstuderande och lärarutbildare.

I studiehelheten ingår inspirerande föreläsningar och förhandsarbete i multinationella grupper på digitala plattform samt en 3 dagars workshop som bygger på akademiska diskussioner, teoretiska förhållningssätt och praktiska lösningar. Under workshopen arbetar lärarutbildare och studerande tillsammans, producerar pedagogiskt material för klassrumsarbete, möter kollegor från andra nordiska länder och skapar nätverk för framtida arbetslivet. Syftet är att skapa personliga möten mellan aktörer i Norden bland yngre generationer och stärka deras intresse för nordiskt samarbete. En avslutande uppgift för studiehelheten är att deltagare sprider kunskap om workshopen för sina kurskamrater och kollegor och delar sina erfarenheter om arbetsmetoden.

Deltagarna rekryteras genom lärarutbildningar i hela Norden. Arbetsspråket för projektet och workshopen är skandinaviska språk.

Lämna in din ansökan här

Projektet koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och genomförs i samarbete med Stiftelsen Dialogpaus, Voksenåsen, Biskops Arnö, Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, UCN Aalborg, och Högskolan i Dalarna med stöd av Nordplus Horisontal.