HanaAcademy

HanaAcademy etablerades av Kulturfonden för Sverige och Finland och Hanaholmen år 2010.

Målet för projektet är att främja bilateralt samarbete och kunskapsutbyte inom högre utbildning och forskning i Finland och Sverige.

MÅLSÄTTNINGAR 

 • att genom bilateralt erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor bidra till att höja utbildningens och forskningens kvalitet i Sverige och Finland
 • att skapa långsiktiga nätverk mellan aktörer och personer inom utbildning och forskning i Sverige och Finland
 • att skapa meningsfull verksamhet som svarar till de behov som aktörerna i båda länderna själva uttrycker för samarbete
 • att främja samverkan mellan högskolesektorn och det omgivande samhället genom att föra samman nyckelpersoner från högskolor, utbildning och forskning, myndigheter och intresseorganisationer till gemensamma samtal, evenemang och utbildning

Den primära målgruppen för HanaAcademy är tjänstemän, politiker, rektorer, lärare och administratörer inom förskola, grundutbildning och högre utbildning.

Centrala element i projektet är en högskolepolitisk debattserie, seminarier kring språkutbildningsfrågor och lärarutbildning samt lärarfortbildningssamarbete.

STYRGRUPP

HanaAcademy har en styrgrupp som 2024 består av följande medlemmar:

 • Prof. Heidi Hansson (ordf.), Umeå universitet
 • Prof. Timo Aarrevaara (viceordf.), Lapplands universitet
 • Kommunikatör Andreas Åhs, Folkuniversitetet Väst
 • Generalsekreterare Ulrika Björkstén, Vetenskap och Allmänhet
 • Biträdande avdelningschef Bente Björk, Utbildningsdepartementet
 • Prof. Johan Strang, Helsingfors universitet
 • Kontaktchef Tanja Remes, Helsingfors universitet
 • Undervisningsråd Marjo Vesalainen, Undervisningsnings- och kulturministeriet
 • Prof. Tarja Häikiö Göteborgs universitet
 • Förste ambassadsekreterare Anna Önnered, Sveriges ambassad i Finland
 • Programkoordinator Ella Turta, Hanaholmen
 • Projektchef Janne Wikström, Hanaholmen, sekr.