Hana Academy

Hana Academy etablerades av Kulturfonden för Sverige och Finland och Hanaholmen år 2010.

Målet för projektet är att främja bilateralt samarbete och kunskapsutbyte inom högre utbildning och forskning i Finland och Sverige.

Tanken är att skapa meningsfull verksamhet och viktiga nätverk mellan olika aktörer och personer i de båda länderna.

Läs mera om Hana Academy här