Tandem Leadership

VAD ÄR TANDEM LEADERSHIP?

TANDEM LEADERSHIP är ett engelskspråkigt tvärsektoriellt nätverksprogram designat för unga ledare (25-35 år) från alla delar av samhället i Finland och Sverige. Programmet har fokus på tvärsektoriellt lärande mellan våra länder. Deltagarna i programmet träffar experter och ledare från både den privata och offentliga sektorn samt civilsamhället och akademi och får insikter i många olika ämnen, alla med direkt eller indirekt bilateralt fokus. 

Tandem Leadership är inte ett traditionellt ledarskapsprogram utan snarare en strukturerad dialog där deltagarna lär sig av varandra och genom diskussioner med inbjudna talare. I programmet ingår både workshops och studiebesök och erbjuder deltagarna internationella perspektiv, kunskap om respektive land, nya nätverk och möjligheter till gränsöverskridande samarbeten. En fördel med programmet är deltagarnas mångfald och varierande yrkesbakgrund vilket gör programmet unikt i sitt slag. Tandem Leadership är politiskt och religiöst oberoende.