Tandem leadership

Ledarskapsprogrammet Tandem Leadership drivs i samarbete mellan Hanaholmen och projektkontoret Tandem i Stockholm.

Programmet arbetar med att skapa nya nätverk mellan Sveriges och Finlands unga ledare och öka intresset för respektive land.

Varje år handplockas tio personer från vartdera landet för att diskutera och arbeta tillsammans under tre tvådagarsträffar. Deltagarna, som redan nu är ledande i sin sektor eller förutspås bli det i framtiden, kommer primärt från näringsliv, politik och akademi, men även från media och den offentliga sektorn.

Programmet stöds av stiftelserna Wallenberg från Sverige och Erkko från Finland.

Läs mera om Tandem leadership här