Rekrytering och antagning

Vi lägger stor vikt vid urvalet av deltagare till utbildningen. Även om ett tidigare engagemang för svensk-finskt samarbete inte är ett kriterium för att välja ut deltagarna, förväntas de visa ett högt engagemang för programmet som helhet och erkänna värdet av svensk-finskt samarbete.  

Rekryteringsprocessen inleds under årets sista kvartal med en noggrann sökprocess. Vi rekryterar deltagare genom fyra huvudsakliga kanaler – partnerskapsorganisationer, alumnrekommendationer, aktiv sökning och genom spontana ansökningar som kan skickas till programmets projektchef. Sökprocessen leder till en långlista av toppkandidater, varpå intervjuer genomförs med utvalda kandidater. De som visar ett intresse för programmet presenteras sedan för en kommitté från Hanaholmen och Kulturfonden för Sverige och Finland, som sedan fattar det slutgiltiga beslutet kring vilka personer som erbjuds en plats i programmet. Den slutgiltiga sammansättningen av deltagare kommer att meddelas offentligt, där namn, titel och organisation är nämnt. Tillkännagivandet sker under årets första kvartal.  

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT DELTA I TANDEM LEADERSHIP 2025? LÄMNA IN EN INTRESSEANMÄLA HÄR SENAST 31.1.2025.