SÄKERHET

VID EN ELDSVÅDA

Vårt mål är din säkerhet och ditt välbefinnande.

När du anländer till hotellet kontrollera var utgångarna finns i din hotellflygel. Utgångarna och rummets placering visas på den skylt som finns på hotellrumsdörren. Om du ser att det brinner eller känner doften av rök, vänligen meddela omedelbart personalen på telefonnumret 9.

Vid en eldsvåda är det viktigt att bevara sitt lugn och tänka klart. För att förhindra elden att sprida sig stäng fönster och dörrar innan du lämnar rummet. Gröna lampor markerar utgångarna. Använd aldrig hissen vid brand, utan ta närmaste trappor.

Följ personalens instruktioner.

COVID-19

Vi gör allt för att du skall kunna besöka Hanaholmen på ett möjligast tryggt och säkert sätt.

Kunder har möjlighet att tvätta och/eller desinficera sina händer med täta mellanrum i våra allmänna utrymmen, mötesutrymmen samt i restaurangen och i toaletterna. Vår städning är ytterst noggrann och följer såväl myndigheternas som hotell- och restaurangbranschens egna riktlinjer.

RÅD TILL OSS ALLA

  • Håll händerna rena. Tvätta dina händer ofta med varmt vatten och tvål i minst 20 sekunder genast du anlänt till Hanaholmen och innan du äter. Gärna även däremellan.
  • Ifall du inte kan tvätta händerna med vatten och tvål kan du använda handsprit.
  • Rör inte ansiktet med dina händer
  • Se till att nysa eller hosta i armvecket eller i en ren näsduk, inte i dina händer. Släng genast näsduken.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk!