Beställningsmenyer

 

Menyalternativen från vårt kök uppfyller de mest skiftande behoven för olika grupper.

Utbudet består till exempel av supémenyer, buffé- och cocktailmenyer samt olika temamenyer.
Nedan ser ni några exempel på våra gruppmenyer:

Supémenyer
Buffetmenyer

Cocktailbuffén

Vår försäljningstjänst berättar gärna mer.