Beställningsmenyer

 

Menyalternativen från vårt kök uppfyller de mest skiftande behoven för olika grupper.

Utbudet består till exempel av supémenyer, buffé- och cocktailmenyer samt olika temamenyer.

Vår försäljningstjänst berättar gärna mer!