Hållbarhet

Sustainable Travel Finland & Ekokompassen

Hanaholmens kulturcentrum och konferenshotell har tilldelats Visit Finlands Sustainable Travel Finland-märke som bevis för sitt värdefulla och långsiktiga arbete för ett hållbart resande. Sustainable Travel Finland är ett nationellt program för hållbart resande, som administreras av Visit Finland. Sustainable Travel Finland beaktar såväl miljömässiga, sociokulturella som ekonomiska hållbarhetsaspekter innan nya medlemmar godkänns.

Hanaholmen har arbetat med hållbarhetsfrågor i många år och har tidigare också beviljats ett ekokompasscertifikat för sitt miljöarbete.

Hanaholmens miljömedvetenhet tydliggörs genom följande åtgärder: 

  • Övergång från oljebaserad uppvärmning till fjärrvärme, som är producerad med 100 % förnybara bränslen eller spillvärme
  • Eget solkraftverk med 65 solpaneler. Under sommarmånaderna producerar panelerna drygt 15 % av Hanaholmens elbehov
  • Svanenmärkta putsmedel (Kiilto)
  • Ekologiskt producerade matvaror (mjöl, egg och fårkött), inhemska svampar och bär samt samarbete med närproducenter som Bosgård, som levererar ekologiskt nötkött från fritt betande djur
  • Egen fiskare som förser restaurangen med färsk fisk från närvattnen

Dessutom:

  • Hotellets textilier tvättas av inhemsk leverantör
  • Minskat användande av kontorspapper
  • Dimmad utebelysning samt ökad användning av automatisk ljusreglering inomhus
  • Alla utelampor är LED-lampor och även inomhus används i huvudsak LED-ljus

Genom Ekokompass- och Sustainable Travel Finland-certifikaten förbinder vi oss också till att förbättra vår energianvändning framöver, bland annat genom att ytterligare minska matsvinnet och pappersanvändningen.