Kulturfonden för Finland och Danmark

Läs på danska.

Obs! Sekretariatet håller sommarstängt 29.6–4.8.2024. 

Kulturfonden för Finland och Danmark skall främja kontakterna och kulturutbytet mellan Finland och Danmark samt öka den ömsesidiga kännedomen om respektive länder.

Fonden beviljar bidrag till enskilda personer, organisationer och föreningar för olika samhälls- och kulturprojekt. Bidrag beviljas för samarbete inom konst och kultur, för vetenskaplig forskning (särskilt inom humaniora och samhällsvetenskaper), för student- och skolgruppers studieresor samt för studier av kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden i det andra nordiska landet.

Kulturfonden för Finland och Danmark är grundad år 1982.

Styrelsen

Styrelsen består av sju ledamöter. Undervisnings- och kulturministeriet i Finland utser de finländska styrelseledamöterna. De styrelsemedlemmar som representerar Finland 2024-2026 är ordföranden, ambassadör Vesa Vasara och styrelseledamöterna Managing Director Niina Bergring, kommunikationsdirektör Mary Gestrin och Leading Consultant Henrik Möller.

Udenrigsministeriet i Danmark utser de danska styrelseledamöterna. De styrelsemedlemmar som representerar Danmark är vice ordföranden, musiker, kulturdebattör och direktör Christian Have och styrelseledamöterna författare och poet Martin Glaz Serup och f.d. minister Bertel Haarder.

Verkställande direktör Gunvor Kronman är fondens föredragande generalsekreterare.

Vad kan man söka till?

Bidrag beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är att

 • förmedla, utveckla och öka förståelse för ländernas kulturliv
 • öka kännedom och kontakter mellan de två länderna
 • öka intresset för det finska språket i Danmark och det danska språket i Finland
 • öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras efterföljande samhällsutveckling
 • belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur

 Vad bör känneteckna genomförandet?

Aktiviteter prioriteras som

 • utvecklar dagens samarbete och finner nya områden/nätverk/målgrupper för utbyte mellan de båda länderna i framtiden
 • genomförs/förmedlas på orter i Danmark/Finland där fondens bidrag kan ha ett stort nyttovärde
 • är nyskapande och inte har genomförts tidigare och som ger en ny bild och förmedlar en ny kunskap, nya vetenskapliga rön om Danmark/Finland och de dansk-finländska relationerna
 • har möjlighet att få långsiktiga effekter
 • i den offentliga debatten ökar intresset för Finland i Danmark och vice versa

 Till vad kan man inte söka?

Aktiviteten skall ha ett tydligt bilateralt syfte. Om det inte förekommer avslås ansökan. Vidare beviljas inte bidrag till aktiviteter som redan har påbörjats/genomförts innan fonden hunnit fatta sitt beslut. I övrigt beviljar fonden i regel inte stöd till:

 • teknisk utrustning, materialkostnader, reparationer, byggnationer, minnesmonument eller liknande
 • administrations-/lönekostnader som inte har ett direkt samband med projektets genomförande
 • studier på grundskole-/gymnasie-/högskolenivå för vilka allmänna studiemedel är tillgängliga
 • utbytesstudier, praktik och elevutbyten
 • sportevenemang

Fondens riktlinjer

Ladda ner fondens riktlinjer för aktivitetsbidrag.

Bekanta dig även gärna med tidigare beviljade bidrag under rubriken ”Beviljade bidrag”.

Utbetalning av beviljat bidrag

Utbetalning av beviljade bidrag sker genom en elektronisk anhållan om rekvisition via ansökningsportalen. Uppskov för att utnyttja bidrag sker endast efter särskild skriftlig ansökan. Samma gäller ändring av användningssyfte.

Ansök om bidrag här.