Ledning

Hanaholmens dagliga arbete leds av verkställande direktören Gunvor Kronman. Hotell- och restaurangsidan övervakas av hotelldirektör Kai Mattsson. Ledningsgruppen består av 6 medlemmar.

Hanaholmens ledningsgrupp från vänster: kommunikationsdirektör Håkan Forsgård, VD Gunvor Kronman, administrativ direktör Satumari Hagelberg, ekonomidirektör Agneta Roine, hotelldirektör Kai Mattson och programdirektör Victor Andersson.

Hanaholmena direktion (styrelse) består av fem medlemmar från Finland och fem från Sverige. Ordföranden utses av Finlands regering. Nuvarande ordförande (från 2009) är vicehäradshövding Kimmo Sasi.

Verksamhetsledare Ida Karlberg-Gidlund, fd landshövding Elisabeth Nilsson, partner Hanna-Mari Manninen, ambassadör Maimo Henriksson, vicehäradshövding Kimmo Sasi, partner Kari Heinistö, riksdagsman Hans Wallmark, VD John Brattmyhr. Saknas: rådgivare Niklas Nordström & universitetsrektor Jari Niemelä.