Ledning

Hanaholmens dagliga arbete leds av verkställande direktören Gunvor Kronman. Hotell- och restaurangsidan övervakas av hotelldirektör Kai Mattsson. Ledningsgruppen består av 6 medlemmar.

Hanaholmens ledningsgrupp från vänster: kommunikationsdirektör Håkan Forsgård, VD Gunvor Kronman, administrativ direktör Satumari Hagelberg, ekonomidirektör Agneta Roine, hotelldirektör Kai Mattsson och programdirektör Victor Andersson.

Hanaholmens direktion (styrelse) 2022 till 2024 består av fem medlemmar från Finland och fem från Sverige. Ordföranden utses av Finlands regering. Nuvarande ordförande (från 2009) är vicehäradshövding Kimmo Sasi.

Från Finland:

  • Vicehäradshövding Kimmo Sasi (ordf.)
  • Dekan Timo Korkeamäki (ny ledamot)
  • Riksdagsledamot Hanna Kosonen (ny ledamot)
  • Biträdande professor Johan Strang (ny ledamot)
  • Ambassadör Helena Tuuri (ny ledamot)

Från Sverige:

  • VD John Brattmyhr
  • Riksdagsledamot Pål Jonson (ny ledamot)
  • Tidigare landshövding Elisabeth Nilsson
  • Kommunalråd Claes Nordmark (ny ledamot)
  • Universitetsrektor Astrid Söderbergh Widding (ny ledamot)