Ledning

Hanaholmens dagliga arbete leds av verkställande direktören Gunvor Kronman. Hotell- och restaurangsidan övervakas av hotelldirektör Kai Mattsson. Ledningsgruppen består av 6 medlemmar.

Hanaholmens ledningsgrupp från vänster: kommunikationsdirektör Håkan Forsgård, VD Gunvor Kronman, administrativ direktör Satumari Hagelberg, ekonomidirektör Agneta Roine, hotelldirektör Kai Mattsson och programdirektör Victor Andersson.

Hanaholmens direktion (styrelse) 2022 till 2024 består av fem medlemmar från Finland och fem från Sverige. Ordföranden utses av Finlands regering. Nuvarande ordförande (från 2009) är vicehäradshövding Kimmo Sasi.

Från Finland:

  • Vicehäradshövdingen Kimmo Sasi (ordf.)
  • Dekan Timo Korkeamäki (vice ordf.)
  • Riksdagsledamoten Hanna Kosonen
  • Biträdande professorn Johan Strang
  • Ambassadören Helena Tuuri

Från Sverige:

  • VD John Brattmyhr
  • Oppositionsborgarrådet i Stockholm, Chrstiofer Fjellner
  • Tidigare landshövdingen Elisabeth Nilsson (vice ordf.)
  • Kommunalrådet Claes Nordmark
  • Universitetsrektorn Astrid Söderbergh Widding