Högskolor och forskning

Högskolesamarbetet främjar dialogen mellan Sverige och Finland gällande aktuella frågor inom högskolesektorn.

Tanken är att förbättra möjligheterna för universitet och enskilda utbildningsprogram att knyta nya kontakter och dra nytta av varandras forskningsresultat.

Centrala teman är internationalisering och högskolornas samverkan med samhället.