Hanating

Hanating är ett diskussionsforum för försvars och säkerhetspolitik, som omväxlande arrangeras i Finland och Sverige.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Hanaholmen, försvarsutskottet i Sveriges riksdag, Finlands riksdag samt Folk och Försvar.

”Som före detta försvarsminister gläder jag mig över att Hanating etablerat sig som ett viktigt försvarspolitiskt forum mellan våra länder”, konstaterar Jan-Erik Enestam, Finlands före detta försvarsminister och ordförande för Kulturfonden för Sverige och Finland.

Hanating 2017