Hanating

Hanating är Hanaholmens årligen återkommande diskussionsforum för försvars- och säkerhetspolitik.

Bland deltagarna märks politiker och experter från främst Finland och Sverige, men även från de övriga nordiska länderna.

Under konferenserna uppstår många nya möten mellan ministrar, parlamentariker och forskare, diskussioner som därefter förs vidare i samhällsdebatten i form av journalistiska analyser och nya, försvars- och säkerhetspolitiska initiativ.

”Platsen och formen gör att svenska och finska företrädare kan ha ett förtroendefullt utbyte av kunskap och idéer. I en fantastiskt fin miljö finns förutsättningar för fördjupade diskussioner kring gemensamma utmaningar”, säger den svenska riksdagsledamoten Karin Enström.

”Jag känner en stolthet över det finsk-svenska samarbetet och det är något som ännu kan utvecklas”, säger Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist.